fbpx

Липсват продукти в количката.

Общо:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА www.sladkarnicastenata.com

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат реда и начина за ползване на Интернет магазина

www.sladkarnicastenata.com („Интернет магазина/ът“) и извършване на покупки чрез него от страна на всеки потребител.

2. Интернет магазинът е собственост на: ЕТ Стената – Виктория Киречева, ЕИК: 204917379, адрес: гр. Пловдив, ул. Никола Петков 7 ; МОЛ: Виктория Киречева; тел. 0882415807, e-mail: hello@sladkarnicastenata.com(„Търговеца/ът“).

3. В случай на въпроси може да използвате и формата Свържи се с нас в Интернет магазина. 

4. Когато ползвате Интернет магазина или правите поръчка в него, Вие предоставяте определени лични данни. Търговецът обработва Вашите лични данни съгласно Политика за защита на личните данни на ЕТ Стената – Виктория Киречева, с която можете да се запознаете тук.


II. ПОРЪЧКА

5. За да направите покупка през Интернет магазина е необходимо да направите поръчка след като изберете желания от Вас продукт по вид и количество.

6. До снимката на всеки продукт може да намерите: точното му описание, състава му с указани алергени,  продажна цена  с включен ДДС.

7. Поръчки могат да бъдат направени, както следва: 

i. За избран от вас ден, минимум 2 дена преди предаването на поръчката.

ii. За деня, ако избрания продукт от вас е налиен.

iii. Със запитване – продуктите, които може да поръчате със запитване, са сватбените торти и детските торти. В тези случаи изпратете ни запитване като използвате формата под „Изпрати запитване“. Доставката или взимането от сладкарницата се уточняват след изпращане на запитването. 

8. При описанието на продукта може да намерите допълнителна информация как да направите поръчката и условията на доставка/получаване.

9. Във Вашата кошница ще получите информация за Вашата поръчка: вид на продукта, количество, крайна продажна цена с включен ДДС.  Може да добавите промо код.

10. Може да продължите пазаруването, да редактирате поръчката или да завършите поръчката като натиснете „Поръчай“. 

11. Ще имате възможност да изберете дали да получите поръчката си на посочен от Вас адрес или да вземете поръчката от сладкарницата. Накрая, ще Ви дадем възможност да прегледате още веднъж Вашата поръчка и да я редактирате, ако желаете. При това съобщение ще получите и информация за общата крайна цена на поръчката Ви, която ще включва общата продажна цена на избрания от Вас продукт и цената на доставката, ако сте избрали този начин на получаване.

12. След като прегледате поръчката ще трябва да се запознаете и приемете настоящите Общи условия и да се запознаете с Политиката за защита на личните данни. Поръчката ще бъде завършена с натискане на бутона „Завърши поръчката“. Вие ще получите детайлите на поръчката на дадения от Вас имейл адрес. Ще се свържем с Вас по имейл или по телефон, за да потвърдим Вашата поръчка.

13. Търговецът си запазва правото да направи отказ на поръчка в случай, че стоките не са налични или не могат да бъдат подготвени в срок. В този случай, Търговецът ще Ви уведомява за това в рамките на работния ден с имейл или по телефон. 

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

14. Търговецът изпълнява поръчките всеки ден от 9.00 часа до 19.00 часа.

15. Търговецът носи изцяло риска от повреждане на стоката по време на доставката. Веднага след предаване на поръчката на Вас или на посочено от Вас лице, рискът се прехвърля върху Вас. 

16. При получаване на стоката Вие или посоченото от Вас лице трябва да прегледате продуктите за съответствие с поръчката от гледна точка на вид продукти, количество и качество. В случай, че доставката не съответства на поръчката, Вие имате право да откажете да я приемете и да получите платената сума обратно или да получите друга заместваща доставка, без да правите допълнителни разходи за това.

17. Ако изпълнението на поръчката не бъде извършено в посочения от Вас срок, Вие имате право да поискате да Ви доставим поръчката в допълнително определен срок. Ако Вашият интерес е бил да получите поръчката в първоначално определения срок, може да я откажете и да получите обратно платената за това сума. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение или ненавременно изпълнение на поръчката при посочени грешни адрес, лице за контакти и/или телефон, както и ако не намерим на посочения от Вас адрес лице, което да я приеме, или никой не се яви в сладкарницата, както и при забавяне на изпълнението поради извънредни обстоятелства извън волята на Търговеца.

IV. ЦЕНИ

18. Цените, посочени в Интернет магазина, са продажни цени с вкл. ДДС.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

19. Вие, като потребител на Интернет магазина, може да разглеждате и да поръчвате обявените в него стоки.

20. Вие имате право да искате информация за състоянието на своята поръчка.

21. Всеки потребител на Интернет магазина се задължава при неговото ползване:

i. да спазва приложимите български и международни нормативни актове, добрите нрави и Интернет етиката;

ii. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в ресурси или софтуер на трети лица;

iii. да не извършва злоумишлени действия;

iv. да обезщети Търговеца и всички трети лица за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, които са резултат от нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22. За целите на поръчката Вие трябва да посочите точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да платите цената на стоката и разходите по доставката, когато сте избрали този начин за получаване на поръката, и да осигурите получаване на поръчката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

23. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват Интернет магазина.

24. Търговецът има право по всяко време да прекрати, временно да спре или промени предоставяните услуги на Интернет магазина, без предварително уведомяване, когато потребителите ги ползват в нарушение на приложимото право, настоящите Общи условия, добрите нрави и Интернет етиката, както и във всички случаи на необходимост по преценка на Търговеца. 

25. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на линкове или информация, до която потребителите на Интернет магазина достигат чрез него.

26. Търговецът се задължава да достави поръчката в срока, заявен от Вас и в състояние, годно за обикновеното ѝ ползване.

27. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя, които не са пряка и непосредствена последица от ползването на Онлайн магазина.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ И СПОРОВЕ

28. Общите условия, както и предлаганите стоки и услуги, могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, когато това се налага с оглед промени в приложимото право, пазарните условия или условията на предлагане на Търговеца. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за промените по подходящ начин.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът ще бъде разрешаван от компетентния съд съобразно българското законодателство.

Настоящите Общи условия за ползване на Интернет магазина www.sladkarnicastenata.com са актуални към 01.03.2021 г.