fbpx

Липсват продукти в количката.

Общо:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

Кой обработва Вашите лични данни?

Ние сме ЕТ Стената – Виктория Киречева, с ЕИК 204917379, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ул. Никола Петков 7. Екипът ни е сериозно ангажиран и със сигурността на Вашите лични данни и правата, с които всички клиентите и ползвателите на www.sladkarnicastenata.com разполагате, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и националния ни Закон за защита на личните данни.

Клиентите на нашия електронен магазин предоставят свои лични данни, които ЕТ Стената – Виктория Киречева обработва в качеството си на администратор на лични данни, с всички произтичащи от това задължения

Какви Ваши лични данни обработваме?

Всички ползватели на страницата ни за електронна търговия  www.sladkarnicastenata.com , които желаят да се регистрират, предоставят избран от тях e-mail адрес, съчетан със следните категории лични данни:

Име и фамилия;

Телефонен номер;

Адрес за доставка;

Как се сдобиваме с Вашите лични данни и защо ги обработваме?

Субектите на лични данни директно ни предоставят своите лични данни. Ние не получаваме лични данни от трети страни, не купуваме и никога не бихме „продали“ Вашите лични данни на трети страни. Обработването на лични данни от ЕТ Стената – Виктория Киречева е винаги законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин – Вие имате право да знаете легитимните ни цели за обработване.

Бихме могли да се сдобием с Вашите лични данни  в следните случаи:

– При поръчка на наши продукти ;

– При посещение на нашия електронен магазин – чрез употребата на бисквитки (виж по-долу за допълнителна информация);

– При отправяне на запитване/обратна връзка чрез контактната ни форма, поместена на електронния ни магазин или чрез изпращане на съобщение до нас посредством други упоменати контакти;

ЕТ Стената – Виктория Киречева обработва Вашите лични данни (чрез съхраняване, достъпване и преглед) за целите на:

– Сключване на договор за продажба от разстояние;

– Администриране на Вашите поръчки;

– Доставка на Вашите поръчки;

– Администриране и поддръжка на създадения от Вас профил (регистрация);

– Персонализиране на използването на сайта;

– Статистически цели и маркетинг (осведомяването Ви за нови/подходящи за Вас продукти), обосновани на нашия легитимен интерес.

В случай, че не сте дали предварително изричното си съгласие да получавате маркетингови съобщения, можете по всяко време да възразите срещу този тип обработване на личните Ви данни и ние ще се съобразим с искането Ви. Моля, имайте предвид, че използването на личните Ви данни за маркетингови съобщения е законосъобразно, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, тъй като се

основава на нашия законен интерес. Въпреки това, при възражение от Ваша страна, ние мигновено ще преустановим изпращането на рекламни съобщения спрямо Вас.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вътрешно, в рамките на организацията на ЕТ Стената – Виктория Киречева, личните Ви данни се достъпват от съвсем ограничен кръг служители, които ги използват само и единствено за горепосочените цели и в изпълнение на служебните си задължения. Личните Ви данни се съхраняват на електронен носител, като сме въвели редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни: SSL сертификат (Secure Socket Layer е протокол, който осигурява криптиране на връзката между електронния ни магазин и браузъра (т.е. и Субектите на лични данни). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане), сложни пароли с честа промяна, периодична техническа поддръжка на електронния магазин, обучения по защита на личните данни, спазване на установени добри практики и др.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните получатели:

Google Inc. – що се касае за онлайн идентификатори, но не и лични данни като имена, адрес, телефон (за статистически цели и индивидуализиране на съдържанието);

С куриерски компании (за целите на доставка на поръчаните от ползвателите стоки);

Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Въшно дружество, предоставящо счетоводни услуги за ЕТ Стената – Виктория Киречева(за целите на обработване на издадените от нас фактури);

Договорните ни отношения с горепосочените дружества гарантират ограничаване на целите до посочените по-горе. Обработващите лични данни са поели ангажимент за осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни, като спрямо тях също са в сила всички изисквания за законосъобразно обработване.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

ЕТ Стената – Виктория Киречева обработва Вашите лични данни на основание: чл. 6, пар. 1, б. б) от Общия регламент за защита на личните данни, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. В ограничени случаи, обработването се основава на легитимния интерес на ЕТ Стената – Виктория Киречева (напр. за маркетинг), освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

Колко време съхраняваме личните данни?

ЕТ Стената – Виктория Киречева съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в това Уведомление за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. В най-общия случай, личните данни, които обработваме с цел администриране на регистрирания от Вас профил, се съхраняват за времето на съществуването на профила (до изтриването му от Ваша страна). Моля, имайте предивд, че определни лични данни биха могли да продължат да се съхраняват от ЕТ Стената – Виктория Киречева и след изтриване на профила, напр. личните данни, фигуриращи в издадени от ЕТ Стената – Виктория Киречева фактури. Законовият срок за съхранение на счетоводната документация имплицитно ни задължава да продължим да ги съхраняваме. При извършване на поръчка ЕТ Стената – Виктория Киречева съхранява личните данни за период от 5 години (общата погасителна давност).

Какви права имате във връзка с Вашите лични данни и как да ги упражните?

Субектите на лични данни имат редица права, а именно:

– право на достъп /имате право да получите информация от нас за Вашите лични данни, които обработваме и др./;

– право на коригиране /имате право да искате от нас да поправим неточни лични данни, с които разполагаме и др./

– право да бъдете забравени /може да поискате от нас да изтрием всички Ваши лични данни, с които разполагаме, но следва да имате предвид, че съществуват редица обстоятелства, при които искането Ви за изтриване съвсем законно няма да бъде уважено/;

– право да поискате ограничаване на обработването /в случай, че не желаете да ги изтрием, а временно да преустановим използването им за конкретни цели или за всичи цели/;

– право на преносимост /в определени случаи, бихте могли да поискате да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или данните да бъдат директно „прехвърлени“ към друг администратор/;

– на данни право на възражение срещу директния маркетинг /Не е нужно да мотивирате подобно желание. То ще бъде уважено без излишно забавяне от наша страна/.

– Право на жалба до Комисията по защита на личните данни. Без да ограничаваме или засягаме правото Ви на жалба до регулаторния орган, призоваваме Ви в случай, че считате, че има някаква нередност, първо да се свържете с нас и Ви уверяваме, че сигналът/искането Ви ще бъдат взети под сериозно внимание.

Ако имате нужда от допълнително разясняване, или пък искате да упражните някое от своите права, моля свържете се с нас на: hello@sladkarnicastenata.com

Каква е нашата Политика относно използването на „бисквитки“/”cookies”?

1. Какво всъщност представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове, съдържащи букви и цифри, които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт или приложение. Ние използваме бисквитките с цел да подобрим Вашият потребителски опит в рамките на нашия електронен магазин, като запаметяваме предпочитанията Ви. Например, в много уебсайтове за онлайн търговия, когато добавяте даден продукт във виртуалната количка за пазаруване без да финализирате поръчката, следващия път, когато посещавате уебсайта, ще можете да видите същия продукт все още в количката. Това е един от примерите за това как се използват бисквитките с цел запаметяване на Вашите предпочитания. Без употребата на бисквитки, Вашият потребителски опит в електронния магазин ще бъде значително по-неперсонализиран.

За повече информация относно бисквитките посетете https://help.superhosting.bg/what-are-cookies.html.

2. Защо използваме бисквитки?

Бисквитките изпълняват множество функции, включително улесняване на навигацията и съхраняване на предпочитанията Ви с цел предоставяне на по-персонализирано съдържание и подобряване на общия потребителски опит. Ние използваме бисквитките:

– За да управляваме Вашите предпочитания и да подобряваме определени функции на електронния магазин. Това включва събирането на информация относно датата и времето на посещение, историята на Вашето търсене и др.

– За поддръжка на нашите мерки за сигурност и засичане на злоупотреби.

– За анализиране на начините, по които се осъществява достъп до нашия електронен

магазин, както и как се използва същия. Ние използваме тази информация с цел

поддръжка, управление и трайно подобрение на нашите услуги.

– За да Ви предоставяме персонализирани реклами. Бисквитките ни помагат в управлението на рекламите и измерването на тяхната ефективност.

3. Какви видове бисквитки и други технологии използваме?

Нашият електронен магазин използва следните категории бисквитки:

 Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето устройство и влизат в употреба, когато посещавате електронния ни магазин. Тези бисквитки служат за запаметяване на настройките и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на техните последващи посещения. Например – тези бисквитки гарантират, че на потребителите няма да се налага да се вписват в профилите си наново. В допълнение, те запаметяват езиковите предпочитания на потребителите при последващо посещение.

Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за бисквитки на Вашия браузър до напускане на електронния магазин. Информацията, която получаваме, използвайки тези бисквитки, ни помага в анализа на уеб трафика, което ни позволява да засичаме и премахваме проблеми, както и да предоставяме по-добра навигация.

Рекламни бисквитки – тези бисквитки гарантират предоставянето на персонализирани реклами и подпомагат измерването на ефективността на рекламните кампании чрез анализ на взаимодействието Ви с рекламите. Например, те ни помагат в определянето на броя кликвания върху дадена обява от потребители, които са посетили уебсайта на рекламодателя.

4. Как можете да изтриете, деактивиране или блокирате използването на бисквитки?

Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки.

Повече информация във връзка с по-често използваните браузъри можете да откриете на следните линкове:

Google Chrome

 Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Можете да откажете достъпа на бисквитки на трети страни от Google Analytics чрез неговите настройки за реклами или през  https://adssettings.google.com .

Внимание: 

В случай че блокирате бисквитките, използвани от нашия електронен магазин, е възможно да нямате достъп до всички или част от нашите услуги, като например запаметяване на персонализирани настройки и информация за достъп до профила.